top of page

Jaktterreng for medlemmer

Vi tilbyr småvilt, rådyrjakt og hjortejakt på flere vald i Strand Kommune. 
 

Se linker under for kjøp av årskort.

 

Storviltjakt, Inkludert småviltjakt

For sesongen 2021 tilbyr vi følgende:

 

RÅDYR:

Årskort Rådyr:

KR 1000,- Inkluderer felling av 1 rådyr. 

Gjelder for jakt på vald 51, 52, 53, 54, 70, 71, 81!
 

Årskortet gjelder også rev!
HUSK å skrive deg inn i boken!

Kjøp kort her:

HJORT

Årskort Hjort:

KR 1500,- for kortet, resterende betaling ved felt hjort (1500,-)

Gjelder for jakt på vald 52, 54, 71, 72, 81!
 

Årskortet gjelder også rev!
HUSK å skrive deg inn i boken!

Kjøp årskort hjort her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page